Vragen? Neem contact op!

Melkdistel schooltuinen leiden matilo

De Melkdistel

Matilopark

Wegwijzer

De schooltuinen liggen in het archeologisch park Matilo. Er is geen tuinhuis. Herkenningspunt is het rode gebouw van de scouting aan de Besjeslaan.

Tussen de 2 ophaalbruggetjes ligt een eiland waarop zowel de schooltuinen en de Romeinse kruidentuin liggen als de wijngaard van de wijnvereniging Matilo.

Er wordt hier getuinierd door een groep van basisschool de Arcade en een groep van de Internationale School, Kom gerust langs bij een tuinles. Tussen 10.30 en 14.30u zijn de vrijwilligers aanwezig.

Openingstijden
Schooltuinen Matilo zijn niet afgesloten met een hek, dus altijd te bezoeken.

Dat is leuk dat de schooltuinkinderen en hun ouders en wandelaars ze altijd kunnen bekijken, maar het is ook kwetsbaar. De regel is natuurlijk: kijken mag, graag zelfs, maar de oogst is voor de kinderen.

Adres

Besjeslaan 2A
2314 AZ  Leiden

Contactpersoon

voor deze tuin is dat namens de Vereniging Leidse Schooltuinen (VLS): 
Marian Kathmann (marian.kathmann@planet.nl

Wil je helpen?

Wil je een keer komen kijken of helpen, laat het me weten: marian.kathmann@planet.nl. Tel: 06 - 404 59 617

MatiloRadijs
Matilo16Bonenparadijs
Nieuws van De Melkdistel

Half maart is er geploegd, in maart zijn alle tuintjes uitgezet en in de eerste week van april is het schooltuinseizoen geopend!

Alle Leidse Schooltuinen zijn nu weer geopend. Op woensdag 3 april hebben de kinderen van groep 6 van school De Singel samen met wethouder Jermoumi bij de Distelvlinder het Leidse schooltuinseizoen feestelijk geopend. Er is door UnityFM/Sleutelstad een mooie reportage gemaakt die te zien is via de volgende link:  

Lees verder

Alle kinderen zijn vandaag heel enthousiast aan de slag gegaan. Een kale akker is veranderd in een tuin met heel veel bordjes, stokjes en touwtjes maar ook met hier en daar groene sprietjes. Iedereen hoopt dat de sprietjes snel uitgroeien tot eetbare plantjes of tot mooie bloemen.

Tuinplan

Op het tuinplan staat welke gewassen er gezaaid en geplant worden en hoeveel ruimte ze krijgen.

Gemiddeld worden er per les 2 verschillende groentes of bloemen gezaaid. Het duurt dus wel even tot de hele tuin vol is. Omdat soorten als radijs en spinazie snel geoogst worden, kan op die plek nog iets anders gezaaid of geplant worden.

Overige schooltuin locaties
Locaties leidse schooltuinen kaart copy

Onze geschiedenis

Schooltuinen Matlo zijn de jongste van de 5 schooltuincomplexen in Leiden.

Bij de ontwikkeling van het archeologisch park ontstond het plan om van de voormalige kwekerij van de heer de Groot  schooltuintjes te maken.

De vereniging is hier graag op ingegaan.  Het huis van de Groot is afgebroken in 2011 maar een deel van de tuin is nog te herkennen aan de bomen en struiken en ondergroei en het waterplaatsje bij de sloot. Het hele park is een rijksarcheologisch monument en de archeologische resten zijn beschermd door een laag opgebrachte grond van 1 meter. De eerste groep kon in april 2011 starten.

in dit gebied zijn vele kwekerijen geweest. Het is leuk dat er nu ook nog weer tuinen zijn. zowel de stadstuinen, de volkstuintjes aan de Besjeslaan en het Voedselbos dat in 2022 is gestart.

De verschillende partners in het park Matilo werken mee aan verschillende activiteiten op het bijzondere park bekender te maken, zeker nu de Limes is uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed. 

www.parkmatilo.nl

romeinse kruidentuin (historische tuinen)

voedselbos hof van Matilo

wijnvereniging

stadstuinen

Bijzonderheden rond de Melkdistel

Rond de Melkdistel ligt de romeinse kruidentuin, de stadswijngaard Matilo en het voedselbos Matilo.

Vereniging Leidse Schooltuinen

De Vereniging Leidse schooltuinen bestaat sinds 1926. Elk jaar tuinieren er gemiddeld 600 kinderen op een van de 5 schooltuincomplexen. "Een eigen schooltuintje zorgt voor een ervaring die een leven lang meegaat!"

Volg ons!

Blijf op de hoogte en volg ons op social media

Contact

Vereniging Leidse Schooltuinen

Telefoon 06 - 404 596 17
E-mail schooltuinenleiden@gmail.com
kvk 40447370