Vragen? Neem contact op!

Organisatie

De VLS is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 80 vrijwilligers. We zijn heel blij met de gemeentelijke subsidie en het ter beschikking stellen van de grond van de schooltuincomplexen die bijna allemaal in parken liggen. Ook het onderhoud aan de gebouwen en hekken en bestrating wordt door de gemeente verzorgd. Er is een centrale coördinator die een aantal uren per week met vergoeding praktische en educatieve ondersteuning biedt. Voor het grote onderhoudswerk zoals de grondbewerking, maaien, snoeien, compost opbrengen en meer is aan ons verbonden het hoveniersbedrijf Sterk in Groenwerk. Het kapitaal van de vereniging vormen de vrijwilligers op de 5 locaties en in het bestuur. Zie vrijwilliger worden.

Het bestuur zorgt voor de algemene zaken, de organisatie, financiën, het vrijwilligersbeleid en de waardering met activiteiten zoals ALV en ‘Dagje uit’. Ze is verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag bij de gemeente, en bij fondsen voor aanvullende projecten. Op elk tuincomplex zorgt eenzelfstandig werkend team, de ‘Tuingroep’ voor alle taken die nodig zijn. Er zijn coördinatoren per dag of schoolgroep op elke locatie. Wat centraal gedaan kan worden, zoals de bestellingen, ideeën en materiaal voor projecten wordt
uitgevoerd door de centrale coördinator. Ook bijscholing, vooral in de rustige winterperiode, op allerlei vlak: EHBO, educatief en tuintechnisch wordt centraal georganiseerd.
Uitwisseling tussen de 5 tuingroepen gebeurt in de vergaderingen van de Centrale schooltuincommissie en zo vaak als nodig is. Voor de communicatie naar buiten is de contactencommissie. Elke vrijwilliger is lid van de Vereniging en kan meedenken en besluiten over de inhoud en organisatie van het schooltuinwerk. Dat kan het hele jaar door maar zeker op de Algemene Ledenvergadering. De kwaliteit van het Leidse schooltuinwerk is hoog door de bekwame tuinvrijwilligers die al die jaren allemaal hun ervaring inbrengen.

Vrijwilligers die behoefte hebben aan contact met een vertrouwenspersoon, kunnen zich wenden tot Marja Haak mhhaak@xs4all.nl

Voor pag organisatie rol leerkrachten en tuinouders

Rol leerkrachten en tuinouders

Zonder de betrokkenheid van de leerkrachten en de tuinouders kunnen we met de schooltuinlessen niet het gewenste resultaat bereiken. Op school bereiden de leerkrachten de tuinles voor met een toegestuurde korte voorbereidingsles. In de tuinles op de tuin is de leerkracht verantwoordelijk voor de groep. Alle kinderen willen graag meer of minder hulp bij het tuinwerk en zeker aanmoediging en waardering. Daar kun je extra enthousiasme mee kweken. Ook zijn de extra projecten makkelijker uitvoerbaar als er hulp is op de tuin. De leerkrachten informeren de ouders tijdens het seizoen met een kort verslagje, het wijzen op de extra openstelling van de schooltuin en het advies om de kinderen te helpen: een goed onderhouden tuin is veel leuker!

Vereniging Leidse Schooltuinen

De Vereniging Leidse schooltuinen bestaat sinds 1926. Elk jaar tuinieren er gemiddeld 600 kinderen op een van de 5 schooltuincomplexen. "Een eigen schooltuintje zorgt voor een ervaring die een leven lang meegaat!"

Volg ons!

Blijf op de hoogte en volg ons op social media

Contact

Vereniging Leidse Schooltuinen

Telefoon 06 - 404 596 17
E-mail schooltuinenleiden@gmail.com
kvk 40447370